flybondi-737

O nono Boeing 737 da Flybondi (Divulgação)