Douglas X-3 Stiletto

Douglas X-3 Stiletto: quase sem asas (Domínio Público)