Tobias Markert, CEO da Floripa Airport

Tobias Markert, CEO da Floripa Airport, entrega cupcake para os primeiros passageiros (Felipe Carneiro)