klasjet-738

A empresa Klasjet alugou dois Boeing 737-800 em wet-lease para a Congo Airways (Klasjet)